Pierwszy krok

Logowanie do systemu

Role, pracownicy, zespoły

Zarządzanie pracownikami

Tworzenie bazy kontrahentów

Klienci

Przygotowanie systemu do pracy

Ustawienia zgłoszeń

Rozpocznij pracę z MonterGO!

Dodawanie zgłoszeń