Aktualizacja

Najnowsza aktualizacja systemu MonterGO umożliwia dodanie wielu szablonów protokołów według potrzeby. Możemy dodać na przykład protokół prac serwisowych, odbioru okien, czy reklamacyjny. Każdy protokół jest edytowalny – poprzez dodanie poszczególnych sekcji i pozycji mamy możliwość dowolnego ustawienia takiego dokumentu w wersji webowej systemu oraz łatwego wygenerowania go w wersji mobilnej przez pracownika i podpisania przez klienta na smartfonie lub tablecie przy odbiorze prac montażowych.

Zmianie uległa karta pomiarowa, dostosowaliśmy rozwiązanie generowania rysunków w PDF z szablonów oraz dodaliśmy możliwość rysowania i załączania własnych rysunków w danym pomiarze. Zaktualizowaliśmy rysunki w module Cyfrowe pomiary – teraz wprowadzanie danych, wymiarów i specyfikacji wraz z rysunkami jest bardziej czytelne i jeszcze prostsze niż wcześniej.

Przy dodawaniu klientów mamy intuicyjny wybór: klient indywidualny lub firma oraz możliwość dodawania nowych klientów i budynków bezpośrednio przy tworzeniu zgłoszenia. Przy dodawaniu/edycji klienta mamy możliwość wprowadzenia e-maili również dużymi literami i po zapisaniu system zmienia formę na małe litery, dodatkowy pakiet ikon do zgłoszeń, ponadto widzimy autora zgłoszenia.

Dodaliśmy wybór „inne” w polu „sposób pozyskania klienta”, wybór prefiksów numerów telefonów po nazwie kraju, dodanie sortowania A-Z dla adresu e-mail oraz osoby kontaktowej w module klienci, a także możliwość wyszukania klienta w wyszukiwarce po numerze telefonu oraz adresie e-mail.

Włączyliśmy możliwość obsługi budynku jako opcjonalną, poprzez automatyczne przypisywanie adresu z danych o kliencie w module Zgłoszenia, mamy możliwość zarządzania wymogiem uzupełnienia pól w zgłoszeniach.

W module Pracownicy dodaliśmy archiwum usuniętych pracowników. Wprowadziliśmy pole „dodatkowe informacje” w panelu dodawania/edycji pracownika . Dodatkowo wprowadziliśmy ułatwienia w obsłudze systemu takie jak możliwość ponownego wysłania hasła przy dodawaniu pracowników, wyświetlania materiałów w bibliotece bez konieczności pobierania, zmiany trybu ciemny/jasny w aplikacji mobilnej niezależnie od ustawień ogólnych w urządzeniu i wiele innych drobnych i estetycznych poprawek.

Zmiany które wprowadziliśmy w systemie MonterGO w wersji webowej oraz na aplikacji mobilnej na Android i IOS, poszerzyły znacząco jego funkcjonalność, stając się bardziej praktyczne dla użytkownika.