Jak przygotować otwory do szczelnego montażu?

Aby straty ciepła były jak najmniejsze, przeprowadza się szczelny montaż okien, który znacznie różni się od standardowego. Najważniejsze jest osadzenie ościeżnic oraz dobre uszczelnienie, aby prawidłowo wykonać szczelny montaż musimy należycie wykonać otwory okienne.

Po pierwsze musimy zadbać o powierzchnię otworu okiennego, najlepiej już na etapie wznoszenia ścian w budynku, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, żeby wierzchnia warstwa była wykonana z materiału bez widocznych komór, z możliwie gładką powierzchnią, w taki sposób, aby dolna cześć okna mogła zostać stabilnie zakotwiona.

Po drugie otwór okienny powinien być równy oraz stabilny, po to abyśmy mogli prawidłowo ułożyć taśmy montażowe. Jeżeli podłoże jest nieregularne lub krzywe, jak w przypadku pustaków ceramicznych, możemy wyrównać klejem mrozoodpornym lub zaprawą murarską.

Najważniejsze jest osadzenie ościeżnic oraz dobre uszczelnienie, aby prawidłowo wykonać szczelny montaż musimy należycie wykonać otwory okienne.

Kolejnym elementem jest prawidłowa izolacja, zwróćmy uwagę na wyrównanie otworu okiennego wokół ościeża, na całym obwodzie o szerokości mniej więcej 150 mm.

Przed montażem okna, po wyrównaniu otworu powinniśmy oczyścić powierzchnię i zagruntować ją, pomoże to znacząco utrwalić przyklejoną taśmę.

Taśmy szczelnego montażu nie są odporne na promieniowanie UV, dlatego należy odpowiednio je zabezpieczyć na przykład klejem do styropianu lub farbą emulsyjną na całej jej szerokości.